ไขมันทรานส์

ไขมันทรานส์

ไขมันทรานส์ เมื่อไขมันตัวร้ายต้องปะทะกับไขมันตัวดี

ในรอบ 4-5 ปีทีผ่านมาคนทั่วโลกต่างได้รับข้อมูลและรับรู้ถึงอันตรายจากไขมันทรานส์ หรือ เนยเทียม มาการีนมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง และรวดเร็วผ่านทาง Social media ทำให้ข้อมูลงานวิจัยอันสำคัญนี้ถูกส่งต่อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

Read more