ไขมันพอกตับ

มารู้จักกับโรค ไขมันพอกตับเถอะ

โรคไขมันพอกตับ
โรคไขมันพอกตับ

ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่การเกิดโรคต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต อย่างเช่น โรคไขมันพอกตับ ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่อายุ

Read more